Idő múltával … – Tenk László Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiállítása

Idő múltával …

Tenk László Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiállítása

„Nagybányán születtem 1943-ban. Folytathatnám, mikor, hol, miként éltem. Helyette: legkedvesebb íróim: József Attila, Dosztojevszkij,Faulkner. Zenében: Bach, Sztravinszkij és Bartók műveit, a Beatles és Elton John lemezeit kedvelem. Számon tartom Béjart-t és Brook-ot. A film királya Fellini, a szobrászaté: Michelangelo, a festészeté
Csontváry, mesterem Bernáth Aurél volt. A festészetet az önismeret és a világ megismerése eszközének tekintem. A világ csúf épület. Kusza eszmék csapnak össze, félelmetes perspektívák nyílnak. Közöny, törtetés hasznos tulajdonságok, a szenvtelenség – objektivitás, a handabanda – egészséges indulat, a kiagyaltság – szerkezet, a szirup – mély érzelem. Pusztul a természet,redukálódnak a kapcsolatok, odvakban, pótszereken élünk, nem
ismerjük meg egymást. Gyerekek nőnek fel szülők nélkül, szülők öregszenek meg öröm nélkül, öregek halnak meg részvét nélkül. Ebből a világból veszem a követ, hogy újra-építve jobb legyen. Köveim: arcok, virágok, mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a kötőanyag más, a szeretet. Barátkozván a korszerűtlenség vádjával, ajánlom figyelmükbe munkáimat.” (Tenk László, Ars poetica 1979)

Díjak, ösztöndíjak

 1969-71 Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj
 1974 Országos Nyári Tárlat, Bartók-pályázat, nívódíj, Debrecen
 1984 Szolnoki Festészeti Triennálé, II. díj
 1985 Békéscsaba Város Tanácsának Díja
 1987 Szolnok Megyei Tanács pályadíja
 2000 Koller-díj
 2001 Munkácsy Mihály-díj
 2008 M. S. mester-díj
 2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium díja

A kiállítás október 18. és november 30. között tekinthető meg a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében.